תנאי השירות

סקירה כללית

חברת OLAPLEX היא זו שמתפעלת את האתר. 

בכל מקום בו מוזכרות באתר המילים "אנחנו", "אותנו" או "שלנו", הכוונה היא ל-OLAPLEX.

אנחנו מציעים את האתר הזה, לרבות המידע, כלי העזר והשירותים הזמינים בו, למשתמשים בתנאי שיקבלו את כל התנאים, ההתניות, קווי המדיניות וההערות המופיעים להלן.

הביקור באתר ו/או הרכישה בו מאיתנו כרוכים בקבלת ה"שירות" שלנו ובמתן הסכמה מצדכם שיחולו עליכם התנאים וההתניות ("תנאי השירות", "תנאים"), לרבות תנאים, התניות וקווי מדיניות נוספים המאוזכרים כאן ו/או מופיעים בקישור במסמך זה. תנאי שירות אלה חלים על כל משתמשי האתר, לרבות וללא הגבלה, משתמשים הגולשים באתר, ספקים, לקוחות, סוחרים ו/או ספקי תוכן.

יש לקרוא בקפידה את תנאי השירות לפני תחילת השימוש באתר. כניסה לכל אחד מחלקי האתר או שימוש בהם מהווים את הסכמתכם להיות מחויבים לתנאי שירות אלה. אם אינכם מסכימים לכל התנאים וההתניות המופיעים בהסכם זה, אינכם רשאים להיכנס לאתר או להשתמש בשירותיו. אם תנאי שירות אלה נחשבים להצעה, קבלת התנאים מצדכם מוגבלת במפורש לתנאי שירות אלה.

תנאי השירות יחולו על כל מאפיין או כלי חדש שיתווסף לחנות הנוכחית. בעמוד זה ניתן לבדוק בכל עת את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק בתנאי השירות באמצעות עדכונים ו/או שינויים באתר האינטרנט שלנו. באחריותכם לבדוק דף זה מעת לעת כדי לברר האם חלו בו שינויים. המשך שימוש שלכם באתר או כניסתכם אליו לאחר עריכת השינויים מהווים קבלה של שינויים אלה.

 

סעיף 1 – תנאי החנות המקוונת

בהסכמתכם לתנאי שירות אלה, הינכם מצהירים כי הגעתם לגיל הכשרות המשפטית בארצכם או בחבל הארץ בו אתם מתגוררים ונותנים את הסכמתכם לשימוש באתר של כל אחד מהקטינים התלויים בכם.

אינכם רשאים להשתמש בתכשירינו למטרה לא חוקית או בלתי מורשית כלשהיא. בנוסף, אינכם רשאים להפר חוקים כלשהם הקיימים בתחום השיפוט שלכם באמצעות השימוש בשירות (כולל, אך ללא הגבלה, חוקי זכויות יוצרים).

הפרה של כל אחד מתנאים אלה תביא לסיומם המידי של השירותים המוענקים לכם.

 

סעיף 2 – התניות כלליות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב למתן שירות לכל אדם, מכל סיבה כלשהי ובכל עת.

הינכם מבינים, כי התכנים שלכם (לא כולל פרטי כרטיס אשראי) עשויים לעבור באופן לא מוצפן ולהיות נתון ל:

א. מעבר בין כמה רשתות

ב. שינויים לשם עמידה בדרישות טכניות של התחברות לרשתות או להתקנים ולשם התאמה לדרישות אלה. פרטי כרטיס האשראי יוצפנו תמיד בעת מעבר בין רשתות.

הנכם מסכימים שלא להעתיק, לשכפל, למכור, לשווק או להשתמש בשום חלק או שימוש של השירות, גישה אליו או כל התנהלות מקוונת שבה ניתן השירות מבלי לקבל מאיתנו אישור בכתב על כך.

הכותרות המופיעות בהסכם זה מובאות לצרכי נוחות בלבד ואינן מגבילות תנאים אלה או משפיעות עליהם בדרך כלשהי.

 

סעיף 3 – שמירה על דיוק, שלמות ועדכניות המידע

איננו אחראים לכל מידע לא מדויק, לא מלא או לא עדכני הזמין באתר זה.

החומר המופיע באתר זה מסופק כמידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כמקור יחיד לקבלת החלטות מבלי להתייעץ במקורות מידע ראשוניים שהינם מדויקים, שלמים ומעודכנים יותר.

הסתמכות על החומר המופיע באתר זה הינה באחריותכם בלבד.

אתר זה עשוי לכלול מידע היסטורי מסוים. מטבע הדברים, מידע היסטורי אינו עדכני ומסופק לצורכי אזכור בלבד.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תכניו של אתר זה בכל עת ואיננו מחויבים לעדכן כל מידע המופיע באתר. ה

ינכם מסכימים כי באחריותכם לעקוב אחר שינויים באתרנו.

 

סעיף 4 – שינויים בשירות ובמחירים

מחירי התכשירים שלנו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את השירות (או כל חלק או תוכן הנובעים מכך) או להפסיקו בכל עת מבלי להודיע על כך.

לא נישא בכל חבות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בשל תיקונים, שינויי מחיר, עיכוב או הפסקה של השירות.

 

סעיף 5 – תכשירים או טיפולים (בהתאם למקרה)

תכשירים וטיפולים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן מקוון בלבד באתר האינטרנט. ייתכן שמלאי התכשירים או השירותים האלה יהיה מוגבל. כמו כן, ייתכן שניתן יהיה להחזירם או להחליפם רק בהתאם למדיניות ההחזרות שלנו.

אנו עושים כל מאמץ כדי להציג את הצבעים והתמונות של התכשירים בחנותנו באופן מדויק ככל האפשר. אין ביכולתנו להבטיח שמסך המחשב שלכם יציג כל אחד מהצבעים באופן מדויק.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא מתחייבים, להגביל את מכירת המוצרים או השירותים לאדם כלשהו, לאזור גיאוגרפי כלשהו או לתחום שיפוט מסוים. ייתכן שניישם זכות זו על בסיס של כל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמויות התכשירים או השירותים שאנו מציעים. כל תיאורי התכשירים או מחירי התכשירים עשויים להשתנות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את ייצורו של כל תכשיר בכל עת. כל הצעה של תכשיר או שירות כלשהם באתר זה תהיה חסרת תוקף משפטי במקומות בהם תכשירים או שירותים אלה הם אסורים על פי חוק.

איננו ערבים לכך שהאיכות של כל מוצר, שירות, מידע או חומר אחר שתרכשו או תשיגו תעמוד בציפיותיכם או לכך ששגיאות כלשהן בשירות יתוקנו.

 

סעיף 6 – שמירה על דיוק המידע הנוגע לחיוב ולחשבון

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתזמינו מאיתנו. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל את הכמויות שירכשו אדם או משק בית מסוימים או את הכמויות הנרכשות בהזמנה נתונה. הגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שבוצעו באותו חשבון לקוח, באמצעות אותו כרטיס אשראי ו/או עבור אותה כתובת למשלוח.

בעת שינוי או ביטול הזמנה מצדנו, ייתכן שננסה ליידע אתכם על כך באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הכתובת לחיוב/מספר הטלפון המסופקים בעת ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או למנוע על פי שיקול דעתנו הבלעדי הזמנות שנראה כי בוצעו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.  

הינכם מסכימים לספק מידע עדכני, מלא ומדויק בעת הרכישה ובעת פתיחת חשבון בכל הרכישות המתבצעות בחנות. הינכם מסכימים לעדכן מיד את המידע שבחשבונכם וכל מידע אחר, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, מספרי כרטיס האשראי שלכם ותאריכי התפוגה שלהם, כך שנוכל להשלים את העסקאות שביצעתם וליצור איתכם קשר במידת הצורך.

 

סעיף 7 – כלים אופציונאליים

ייתכן שנאפשר לכם גישה לכלים מצד שלישי שעליהם אין לנו כל פיקוח או שליטה ושאיננו מקבלים כל קלט מהם.

הינכם מאשרים ומסכימים לכך שנספק גישה לכלים אלה "כפי שהם" (“AS IS”) ו"בהתאם לזמינותם" ("AS AVAILABLE") ללא כל אחריות, מצגים או התניות כלשהם וללא כל אישור. לא נישא בכל אחריות הנובעים משימושכם בכלים אופציונאליים מצד שלישי או קשורים אליו בכל קשר אחר.

כל שימוש מצדכם בכלים האופציונאליים המוצעים באתר הוא באחריותכם בלבד ונתון לשיקול דעתכם. עליכם לוודא שאתם מכירים את התנאים שבהם מספק/ים נותנ/י השירות הרלוונטי/ם מצד שלישי את הכלים ומסכימים לתנאים אלה.

כמו כן, אנו עשויים להציע בעתיד שירותים ו/או מאפיינים חדשים דרך האתר (ובכלל זה השקה של כלים ומשאבים חדשים). תנאי שירות אלה יחולו גם על המאפיינים ו/או השירותים החדשים.

 

סעיף 8 – קישורים לצדדים שלישיים

ייתכן שתכנים, תכשירים ושירותים מסוימים, הזמינים במסגרת השירות שלנו, יכללו חומרים מצד שלישי.

קישורים לצדדים שלישיים, המופיעים באתר זה, עשויים להעביר אתכם לאתרים של צד שלישי שאינם קשורים אלינו. איננו נושאים ולא נישא בכל חבות או אחריות הנוגעות לחומרים או לאתרים של צד שלישי או לכל חומר, תכשיר או שירות אחר של צד שלישי.

איננו נושאים בחבות לכל פגיעה או נזק בגין רכישה או שימוש בטובין, בשירותים, במשאבים, בתכנים או כל עסקה אחרת המבוצעת בהקשר של אתרים כלשהם של צד שלישי. באחריותכם לבדוק בקפידה את המדיניות ואת הנהלים של הצד השלישי בטרם תבצעו עסקה כלשהי עמו.

תלונות, טענות, תגובות ושאלות לגבי תכשירים של צד שלישי יש להפנות לצד השלישי עצמו.

 

סעיף 9 – תגובות, משוב ופניות נוספות ממשתמשים

בעת שליחת פניות ספציפיות כלשהן לבקשתנו (כגון בעת השתתפות בתחרות) או בעת שליחת רעיונות יצירתיים, הצעות, טיפים, תכניות או כל חומר אחר (להלן, יחדיו, "תגובות") ללא בקשה מצדנו באינטרנט, בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל או בכל דרך אחרת, הינכם מסכימים לכך שנוכל בכל עת וללא כל הגבלה לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם או להשתמש בכל דרך אחרת ובכל מדיום בתגובות שאתם מפנים אלינו. איננו מתחייבים (1) לשמור על סודיות התגובות; (2) לשלם תמורה עבור תגובות; או (3) להגיב לתגובות.

אנו עשויים, אך לא מתחייבים, לנטר, לערוך או להסיר תוכן אשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי הינו בלתי חוקי, פוגעני, מאיים, כרוך בהוצאת דיבה, כרוך בלשון הרע, פורנוגרפי, גס, מעורר בלתי ראוי מכל סיבה שהיא, מפר את קניינו הרוחני של צד מסוים או מפר את תנאי שירות אלה.

הינכם מסכימים לכך שתגובותיכם לא יפגעו בשום זכות של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, הזכות לפרטיות, זכויות אישיות או כל קניין אישי או רוחני אחר. הינכם מסכימים גם לכך שתגובותיכם לא יכללו חומר שיש בו משום הוצאת דיבה או חומר בלתי חוקי, פוגעני או גס מכל סיבה אחרת וכן שהערותיכם לא יכללו וירוס מחשב או תוכנות זדוניות כלשהם שיוכלו להשפיע בדרך כלשהי על ביצועי השירות או על ביצועיו של כל אתר רלוונטי אחר. אינכם רשאים להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני "מפוברקות", להתחזות לאדם אחר או להטעות בכל דרך אחרת אותנו או צדדים שלישיים באשר למקור של כל אחת מתגובותיכם. אתם אחראים באופן בלעדי לכל תגובה שלכם ולדיוקה. איננו נושאים באחריות או בחבות כלשהן לתגובות שאתם או צד שלישי כלשהו מפרסמים.

 

סעיף 10 – מידע אישי

מדיניות הפרטיות שלנו חלה על מידע אישי שאתם מזינים בחנות המקוונת שלנו.

 

סעיף 11 – טעויות, אי דיוקים והשמטות

מעת לעת עשוי להופיע באתרנו או בשירות מידע הכולל טעויות הקלדה, אי דיוקים או השמטות בתיאורי תכשירים, מחירים, מבצעים, הצעות, עלויות משלוח של תכשירים, זמני משלוח וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל טעות, אי דיוק או השמטה וכן לשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות כאשר מידע כלשהו בשירות או בכל אתר רלוונטי אחר מתברר כלא מדויק. זכות זו עומדת לנו בכל עת וללא הודעה מוקדמת (גם לאחר ביצוע ההזמנה).

איננו מתחייבים לעדכן, לשנות או להבהיר מידע המופיע בשירות או בכל אתר רלוונטי אחר, לרבות, אך ללא הגבלה, מידע על מחירים, פרט לנדרש על פי חוק. אין להסיק מתאריך מסוים שבו השירות או כל אתר רלוונטי אחר עודכנו או רועננו כי כל המידע בשירות או בכל אתר רלוונטי אחר שונה או עודכן אף הוא.

 

סעיף 12 – שימושים אסורים

בנוסף לאיסורים אחרים שפורטו בתנאי השירות לעיל, אינכם רשאים להשתמש באתר או בתוכנו:

א. לכל מטרה בלתי חוקית

ב. לשידול אחרים לביצוע מעשים בלתי חוקיים או לנטילת חלק בהם

ג. להפרת תקנות, חוקים או כללים בינלאומיים, פדראליים, אזוריים או כאלה החלים במדינה מסוימת או להפרת צווים מקומיים

ד. להפרה או לפגיעה בכל הנוגע לזכויות הקניין הרוחני שלנו או לזכויות הקניין הרוחני של אחרים;

ה. להצקה, להטרדה, לפגיעה, להסבת נזק, להוצאת לשון הרע, להוצאת דיבה, לזלזול, להפחדה או לאיום על בסיס מגדר, נטייה מינית, דת, קבוצה אתנית, גזע, גיל, ארץ מוצא או מוגבלות

ו. למסירת מידע כוזב או מטעה;

ז. להעלאה או להעברה של וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שבו ישתמשו או עשויים להשתמש בכל דרך שתוכל לפגוע בתפקוד או בפעילות של השירות, של כל אתר רלוונטי אחר, של אתרים נוספים או של האינטרנט

ח. לאיסוף מידע אישי על אחרים או למעקב אחר מידע כזה

ט. להפצת דואר זבל (ספאם), להונאות רשת מסוג פישינג ופארמינג, ליצירת תרחישים המעודדים מסירת מידע או ביצוע פעולה כלשהי (פריטקסטינג), לשתילת עכבישים וזחלני רשת ולקצירת מידע; י. לכל מטרה מגונה או לא מוסרית; יא. לשיבוש הגדרות הבטיחות של השירות, של כל אתר רלוונטי אחר, של אתרים נוספים ושל האינטרנט או לעקיפת הגדרות אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את השימוש בשירות או בכל אתר רלוונטי אחר עקב הפרה הנובעת מכל אחד מהשימושים האסורים.

 

סעיף 13 – תניית פטור; הגבלת אחריות

איננו מבטיחים, מצהירים או מתחייבים שהשימוש בשירות שלנו יתאפשר ללא הפרעה, באופן מיידי, מאובטח או נטול תקלות.

איננו מתחייבים שהתוצאות האפשריות של השימוש בשירות תהיינה מדויקות או אמינות.

הינכם מסכימים לכך שמעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לפרקי זמן בלתי מוגבלים או לבטלו בכל עת ומבלי ליידע אתכם.

הינכם מסכימים במפורש לכך שכל שימוש שלכם בשירות או חוסר יכולת שלכם להשתמש בו יהיו באחריותכם בלבד. השירות וכל התכשירים והשירותים המסופקים לכם באמצעותו ניתנים לשימושכם (אלא אם צוין אחרת במפורש) "כפי שהם" (“AS IS”) ו"בהתאם לזמינות" (“AS AVAILABLE”) וללא כל הצהרה, התחייבות או התניה כלשהן, בין אם במפורש ובין אם במרומז, לרבות התחייבויות או התניות מרומזות לסחירות, לאיכות ראויה למסחר, להתאמה למטרה כזו או אחרת, לעמידות, לכותרת מסוימת ולאי הפרה.

OLAPLEX, על מנהליה, נושאי התפקידים בה, עובדיה, המסונפים אליה, סוכניה, קבלני השירות שלה, מתמחיה, ספקיה, ספקי השירות שלה או המורשים להעניק זיכיונות מטעמה לא יישאו בשום פנים ואופן בחבות לכל פגיעה, הפסד, תביעה או לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, נזק גרר ופיצויים עונשיים מכל סוג, לרבות, אך ללא הגבלה, אובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן חסכונות, אובדן נתונים, עלויות החלפה או כל נזק דומה הנובע מחוזה, מעוולה (ובכלל זה רשלנות), מאחריות קפידה או מכל אחריות אחרת, נזק הנובע משימושכם בשירות כלשהו, בתכשירים שנרכשו תוך שימוש בשירות או נזק הנובע מכל תביעה אחרת הקשורה בדרך כלשהי לשימושכם בשירות או בתכשיר כלשהו, לרבות, אך ללא הגבלה, כל שגיאה או השמטה בתוכן כלשהו או כל הפסד או נזק שנגרמו עקב השימוש בשירות או בתוכן (או תכשיר) כלשהו שפורסמו, הועברו או הפכו בדרך אחרת לזמינים באמצעות השירות, גם אם הוצבע על אפשרות להתרחשותם. הואיל ומדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של חבות בגין נזקים מקריים או נזקי גרר, חבותנו במדינות ובסמכויות שיפוט אלה תהיה מוגבלת למקסימום המותר על פי חוק.

 

סעיף 14 – שיפוי

הינכם מסכימים לשפות, להגן ולא לתבוע את שם החברה וחברת האם, החברות הבנות, החברות המסונפות, השותפים, נושאי התפקידים, המנהלים, הסוכנים, קבלני השירות, המורשים להעניק זיכיונות, ספקי השירותים, קבלני המשנה, הספקים, המתמחים והעובדים שלנו בגין כל תביעה או דרישה מצד שלישי כלשהו, לרבות תשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין, הנובעות או קשורות באופן אחר להפרה מצדכם של תנאי שירות אלה, של הכתוב במסמכים המוזכרים בהם או של כל חוק או זכות של צד שלישי.

 

סעיף 15 – נתיקות

אם יוחלט כי הוראתו של כל אחד מתנאי השירות האלה אינה חוקית, אינה תקפה מבחינה משפטית או לא ניתנת לאכיפה, ההוראה תיאכף בכל זאת בחומרה המרבית המותרת על פי חוק. החלק שאינו ניתן לאכיפה ינותק מתנאי שירות אלה. החלטה זו לא תשפיע על תוקפן של ההוראות הנותרות ועל האפשרות לאכוף אותן.

 

סעיף 16 – סיום ההסכם

איסורים והתחייבויות של הצדדים,שחלו על הצדדים לפני תאריך הסיום של הסכם זה, יחולו עליהם לכל דבר ועניין גם לאחר תאריך הסיום.

תנאי שירות אלה תקפים עד לסיום ההסכם מצדנו או מצדכם וכל עוד הסכם זה לא הגיע לכדי סיום. ביכולתכם לסיים את תוקפם של תנאי שירות אלה בכל עת באמצעות שליחת הודעה אלינו בדבר רצונכם להפסיק את השימוש בשירותינו או בכך שתפסיקו להשתמש באתרנו.

אם על פי שיקול דעתנו הבלעדי אינכם יכולים, או שנחשוד שלא יכולתם, לפעול בהתאם לכל תנאי או הוראה המופיעים בתנאי שירות אלה, נוכל גם אנחנו לסיים הסכם זה בכל עת ומבלי ליידע אתכם ו/או למנוע מכם את הגישה לשירותינו (או לחלק מהם)בעוד שחבותכם לכל הסכומים שהצטברו עד תאריך הסיום ועד בכלל תיוותר בעינה.

 

סעיף 17 – ההסכם בכללותו

אי עמידה מצדנו במימושן של כל זכות או הוראה המופיעות בתנאי השירות האלה או חוסר יכולת לאכוף אותן לא תיחשב לויתור על זכות או הוראה אלה.

תנאי שירות אלה, בנוסף לכל מדיניות או כלל הפעלה שנפרסם באתר זה או בכל הנוגע לשירות, יוצרים את ההסכם בכללותו ואת ההסכמה הקיימת בינינו לבינכם וחלים על שימושכם בשירות תוך ביטול של כל הסכם קודם או נוכחי ושל כל תקשורת או הצעה בעל פה או בכתב ביניכם לבינינו (לרבות, אך ללא הגבלה, כל הגרסאות הקודמות של תנאי השירות).

כל אי בהירות בפרשנותם של תנאי שירות אלה לא תפורש כנגד הצד המנסח.

 

סעיף 18 – החוק החל

תנאי שירות אלה וכל הסכם נוסף למתן שירותים מצדנו יהיו כפופים לחוקים החלים ב-1611 CHICAGO AVE EVANSTON, IL ILLINOIS UNITED STATES 60201-6019 ויפורשו על פיהם.

 

סעיף 19 – שינויים בתנאי השירות

את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות תוכלו לסקור בעמוד זה בכל עת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק בתנאי שירות אלה על פי שיקול דעתנו הבלעדי ובאמצעות פרסום עדכונים ושינויים באתרנו.

באחריותכם לבדוק מעת לעת האם חלים שינויים באתר.

המשך שימושכם או כניסתכם לאתרנו או לשירות לאחר שפורסמו שינויים כלשהם בתנאי שירות אלה מהווים ערובה להסכמתכם לשינויים אלה.

 

סעיף 20 – פרטים ליצירת קשר

שאלות הנוגעות לתנאי השירות יש לשלוח אלינו, לכתובת AVI@GIDONCOSMETICS.CO.IL.

הירשמו לקבלת עידכונים